Bio

Iveta Hylasová Bachmannová (sólistka na anglický roh a hoboj), narodená v Košiciach, študovala hru na hoboji na konzervatóriu v rodnom meste u prof. Štěpána Sklenku, potom pokračovala v štúdiu na pražskej AMU u Doc.Ludmily Ježovej. Absolvovala letné hudobné kurzy u prof. Maurice Borgue a Jean Louis Capezzali. Zvíťazila vo viacerých súťažiach v Čechách a na Slovensku, kde  získala mimo iné cenu Českého hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu súčasneho skladatela. Jej prvé orchestrálne skúsenosti boli ako sólo hobojistka v Mládežníckom orchestri Gustava Mahlera GMJO 1987-1988 pod vedenim Claudia Abbada. Tu mala možnosť pracovať s dirigentomVáclavom Neumannom, Marcom Albrechtom, Manfredom Honeckom,sopranistkou Jessye Norman.

V rokoch 1991 – 1993 bola sólohobojistkou v Štátnej filharmónii Košice na Slovensku. Od roku 1993 bola sólovou hráčkou na anglický roh v Symfonickom orchestri hl.mesta Prahy FOK , kde pôsobila do roku 2003.Spolupracovala s dirigentami J.Bělohlávek, J. Kout, L.Pešek, S.Baudo, P.Altrichter.

V roku 1994 sa stala zakladajúcou členkou Pražskej komornej filharmónie pod vedením šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, kde pôsobila ako sólová hobojistka do roku 2001. Od roku 2003 je v orchestri Deutsche Oper Berlin na pozícii sólo anglický roh. Spolupracuje  s dirigentami C.Thielemann, Sir S.Rattle, Sir D. Runnicles, J.Valčuha.

Sólové vystúpenia s renomovanými českými orchestrami a festivalmi ako Pražská jar, koncerty s Harmony Ensemble New York a komornými sólistami Deutsche Oper Berlin ukazujú jej sólové a komorné hudobné aktivity. Medzi jej CD nahrávky patrí Koncert pre flautu, anglický roh a orchester Arthura Honeggera pod vedením Serge Bauda so Symfonickým orchestrom hl. m. Prahy FOK, alebo sólová CD nahrávka s hudbou pre anglický roh od Telemanna, Haydna, Rejchu, Honeggera, Francaix, CD nahrávka s New York Ensemble,CD nahrávka s Pražskými madrigalistami.

Pravidelne hosťuje v Bamberger Symphony Orchester, Gewandhaus Orchester Lipsko, Staatskapelle Dresden, Hamburg Staatsoper, Komische Oper Berlin, Konzerthausorchester Berlin a Deutsches Symphonie Orchester Berlin.